Blogg

”Kortdödaren”

Den 1 maj 2018 infördes EU:s nya betaltjänstdirektiv. Det heter PSD2 men kallas också för ”kortdödaren”. Direktivet ska göra så att det blir lättare att betala med hjälp av mobilappar på internet. Tidigare har bankerna ägt alla uppgifter om sina kunder och nu försvinner detta monopol. Istället blir det lättare för tredjepartsleverantörer att, med tillstånd av kunden, hämta kontodata direkt från de olika bankerna. Det ska även bli lättare att låta dessa trepartsleverantörer ha hand om köp och sälj av produkter och tjänster, överföring av pengar samt hantering av lån, krediter, investeringar och försäkringar. Tidigare var det endast banker som erbjöd dessa tjänster.

Man ser positivt på det nya betaltjänstdirektivet då man anser att kunden har ett bättre skydd mot bedrägerier tack vare PSD2. Det är dock viktigt att man som kund tänker på att ansvaret gällande konton och dess information lämnas över till andra och det ansvar åligger inte banken. För att det ska gälla behöver kunden alltid ge sig medgivande. Betaltjänsdirektivet publicerades som förslag år 2015 men trädde inte i kraft förrän i början av 2018. Det nya direktivet ersattes av det gamla som hade namnet PSD. Exempel på nya trepartsleverantörer är PayPal eller Tink. Med denna lansering tror man att konkurrensen om banktjänster kommer att öka enormt.