Lån med betalningsanmärkning

Orolig kvinna vid dator

Att låna med betalningsanmärkning är idag fullt möjligt. Det finns nämligen långivare som, om andra grundläggande förutsättningar är uppfyllda, kan acceptera en eller flera betalningsanmärkningar. I gengäld får den som lånar vara beredd på att få acceptera lite sämre villkor, bland annat när det gäller räntesatsen. Det är generellt betydligt dyrare att ta lån med betalningsanmärkning jämfört med det normala.

Låna 4000 med betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar är stora hinder för att få låna, men det är inte någon omöjlighet att kunna få låna exempelvis 4000 kr. Det gäller bara att du hittar rätt långivare.

Notera: Det går aldrig att låna pengar med ett skuldkonto hos Kronofogden!

Storbanker och större kreditmarknadsbolag har överlag en nolltolerans mot betalningsanmärkningar. Annat förhåller det sig med mindre kreditbolag och snabblåneföretag. Grundregeln är att ju mindre aktör, desto större chans att få ett lån beviljat. Det finns ett ganska stort antal långivare som kan välkomna en kund som har en tidigare problematik med att betala i tid. För ett lån på 4000 kr med betalningsanmärkning kan du med fördel kika närmare på snabblåneföretag och kreditbolag som erbjuder små privatlån.

Exakt hur allvarligt långivarna ser på betalningsanmärkningar skiljer sig mellan aktörerna. En del aktörer erbjuder dig med en anmärkning daterad en längre tid tillbaka att få låna, förutsatt att du i övrigt har en tillfredsställande ekonomi. Andra kan acceptera fler än en anmärkning och vissa kan också acceptera nyligen noterade sådana.

Priset i form av räntor och avgifter för ett lån med betalningsanmärkning justeras uppåt, detta eftersom långivaren tar en större risk med sin utlåning. Det gäller både för snabblån och privatlån. För snabblån tas denna riskpremie ut som ett genomsnitt och alla lån blir därmed dyrare. Det betyder att du som inte har någon anmärkning bör välja bort de långivare som har en mer generös syn på anmärkningar. För privatlån sätts räntan alltid individuellt och i normalfallet är det den maximala räntesatsen som gäller (omkring 30%).

Vad är egentligen en betalningsanmärkning?

Det finns ingen direkt legal definition på vad en betalningsanmärkning är. I stället har termen vuxit fram som en enligt kreditupplysningsföretagen praktisk benämning på det fall då en privatperson eller ett företag har underlåtit att betala alternativt blivit försenad med en betalning av en räkning, en låneåterbetalning eller liknande. Det är kreditupplysningsföretagen själva som noterar anmärkningen i respektive fysisk och juridisk persons kreditinformation.

Anmärkningen noteras om:

  • Kronofogden fattar beslut om betalningsföreläggande efter ansökan av borgenär
  • En obetalad skuld till en myndighet lämnas till Kronofogden.

Proceduren sker automatiskt genom att kreditupplysningsföretagen dagligen gör sökningar efter förändringar i Kronofogdens register.

Enligt grundregeln ska en betalningsanmärkning för en fysisk person finnas kvar i registret i tre år. Undantag gäller dock för anmärkningar till följd av missbruk av kontokrediter, för vilka anmärkningar står kvar i två år.

Exempel: Nils betalar inte en lånefaktura för ett snabblån. Efter försök till indrivning via inkasso skickas ärendet till Kronofogden som den 15 april 2016 beslutar om betalningsföreläggande. När det sker inhämtar UC och andra kreditupplysningsföretag genom sina dagliga datakörningar information om betalningsföreläggandet och noterar en betalningsanmärkning i Nils kreditinformation. Den kommer att ligga kvar fram till och med den 15 april 2019.

Anmärkningen är en varningsklocka

Betalningsanmärkningen är en varningsklocka för långivaren, men den bör också utgöra en varning för dig. Anmärkningen är nämligen ett mycket konkret bevis på att du har misskött en skyldighet att betala. Det kan i sin tur vara ett tecken på att du har en dålig ekonomi eller bara slarvar med betalningar. Oavsett vad som gäller är det klokt att ta ett steg tillbaka och analysera situationen. Det är inte smart att ta lätt på det faktum att du har en anmärkning hos kreditupplysningsföretagen och du bör göra allt du kan för att undvika ytterligare problem.