Skuldsaldo

Kvinna med huvudet i händerna vid dator

Ett skuldsaldo hos Kronofogden uppstår när myndigheten har beslutat om betalningsföreläggande eller när en offentlig skuld (underhåll, skatt, böter, med mera) har förfallit till betalning. Skulden ska regleras genom frivilliga inbetalningar eller utmätning av olika slag.

Uppgifter om skuldsaldon hos Kronofogden hämtas ut löpande av alla kreditupplysningsföretag. UC, Creditsafe, Bisnode Kredit och andra kreditupplysningsföretag har alltså samma uppgifter. När det gäller lån trots betalningsanmärkning finns en möjlighet att förbättra chanserna att få lån genom att välja en långivare som inte använder UC, men detta är inte möjligt i frågan om skuldsaldo.

Långivare får inte låna ut till skuldsatta

Den som har ett skuldsaldo hos Kronofogden sitter i en svår sits. I praktiken går det inte att genomföra någon slags ekonomisk transaktion som inte inbegriper kontanter eller teckna något slags avtal så länge kontot är aktivt. Detta gäller även för lån. En långivare, oavsett det handlar om snabblån och privatlån på mycket blygsamma belopp, får inte låna ut till dem som har ett skuldsaldo. Det följer av bland annat principen om god kreditgivningssed.

Skuldsaldo och betalningsanmärkningar

En person som har en skuld liggande hos fogden har automatiskt också minst en betalningsanmärkning. Det motsatta förhållandet behöver dock inte vara givet. Det går att ha en betalningsanmärkning utan att ha en fastställd skuld. Betalar man på uppmaning av Kronofogden behöver ärendet inte gå till utmätning, och så vidare.

Att ha en betalningsanmärkning är givetvis inte positivt, men det är inte lika allvarligt som att ha ett skuldsaldo. Möjligheten att låna pengar med en anmärkning i kreditinformationen är ganska god och i princip alla lånetyper står till buds.

Alternativ om du behöver låna

Skulden hos Kronofogden innebär att du inte kan låna utan säkerhet. Har du en säkerhet kan du emellertid låna på den (med undantag för bolån). Det bästa och mest tydliga exemplet är pantlån. Går du till pantbanken med ett värdeföremål lånar du på värdet av föremålet. Din betalningshistorik, eventuella betalningsanmärkningar och skuldkonto hos Kronofogden har ingen som helst betydelse.

Pantlån administreras på ett mycket enkelt sätt. När värderingsmannen har värderat ditt föremål får du låna ett belopp som understiger andrahandsvärdet med något lite extra avdrag för riskpremie. Du ska sedan betala tillbaka de lånade pengarna inom fyra månader, inklusive ränta. Gör du det får du tillbaka ditt pantsatta föremål. Betalar du inte tillbaka säljer pantbanken föremålet på auktion för att få in sina pengar.

Nya regler om skuldsanering

Har du ett skuldsaldo hos Kronofogden är sannolikheten stor att du befinner dig i en ekonomiskt prekär situation. Är situationen så att du är så skuldtyngd att du inte har någon reell möjlighet att betala tillbaka dina skulder inom överskådlig framtid finns en möjlighet att ansöka om skuldsanering i Kronofogdens regi.

Sedan den 1 november 2016 gäller en helt ny skuldsaneringslag. Den nya regleringen innebär att det nu är lättare att få skuldsanering beviljad. Det har också införts nya regler kring hur saneringen ska gå till. Överlag har de tidigare mycket strikta reglerna luckrats upp betänkligt. För mer information om skuldsanering, gå till Kronofogdens webbplats. Här kan du också skicka in en ansökan om skuldsanering direkt online.