Blogg

Problem med barnspärr, KIA återkallar bilar

I ett pressmeddelande informerar biltillverkaren KIA om att man kommer återkalla bilar av modellen Rio som är tillverkade våren 2017. I Sverige handlar det om 642 unika bilar av den modellen.

Vad är problemet?

Det har upptäckts att en vajer som finns i handtagen på insidan av bakdörrarna kan vara felaktig. Det här felet kan påverka barnspärren som finns i dörrarna. Spärren är till för att barn inte ska kunna öppna bildörren under bilfärden. Spärren på dörren regleras av föraren till bilen. Skulle man köra runt med tron om att man har en fungerande barnspärr men inte har det kan konsekvenserna bli förödande. Barnet skulle kunna få upp dörren under pågående åktur och i värsta fall trilla ur bilen. Detta är såklart något som biltillverkaren vill undvika och därför tar man det säkra före det osäkra och återkallar alla bilar av den aktuella modellen och tillverkningstiden.

Hur går man till väga om man har en KIA Rio tillverkad våren 2017?

KIA kommer att ta kontakt med alla kunder som har en bil av modellen ovan. Kontakten kommer ske via brev. Kunden uppmanas då att ta kontakt med en auktoriserad verkstad för att göra en kontroll av bilen och åtgärda eventuella fel. Besöket är kostnadsfritt.

Slutligen vill KIA förtydliga att inga skador eller olyckor finns anmälda som följd av felet, men man vill undvika att det ska ske.