Blogg

Kostnaden för låneskydd kan bli rejäl

låneskydd

Det är många som tvekar att låna, detta av naturliga och sunda skäl. Det finns många gånger en rädsla för att man inte ska kunna betala tillbaka med de efterverkningar som det kan medföra. Det är något som långivare och försäkringsbolag har uppmärksammat och med den stora ökningen privatlån och snabblån har antalet produkter för låneskydd eller kreditskydd fullkomligt exploderat.

Låneskydd är en försäkring som kopplas till en kredit i form av exempelvis ett snabblån eller ett privatlån. Försäkringsskyddet aktiveras om låntagaren blir arbetslös, sjukskriven eller avlider. Precis som för alla andra försäkringar kostar även låneskyddet en slant – en ganska rejäl sådan dessutom.

Låneskyddet täcker månadskostnaden

Grundtanken bakom låneskydd som produkt är att du, om du tecknar till denna försäkring, ska få hjälp med att klara månadsbetalningarna i händelse av ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning. I dessa båda fall får du en lägre månadsinkomst och det kan göra det svårt att klara av att betala amorteringar och räntor.

Låneskyddet är tänkt att täcka hela månadskostnaden för ditt lån (några undantag finns). Skyddet täcker därmed både räntor och amorteringar. Vanligtvis finns en maximal gräns för hur mycket försäkringen kan täcka och dessutom finns en tidsgräns. För privatlån gäller normalt att låneskyddet täcker en månadskostnad på upp emot omkring 10 000 kr under omkring sex månader. För snabblån kan försäkringen vanligtvis täcka dina kostnader under lånets hela löptid, förutsatt att det inte handlar om ett årslån med en löptid på 12 månader eller mer.

Låneskydd – dyr försäkring

Ingen försäkring är gratis (även om du ibland har möjlighet att få gratis låneskydd i ett par månader), och kostnaden för låneskydd kan bli mycket stor i förhållande till lånebeloppet. Det gäller särskilt för snabblån.

Försäkringspremien för ett snabblån uppgår normalt till 1-5% av lånebeloppet, detta per månad. Notera att du förmodligen inte kan teckna till låneskydd på löptider under tre månader. Se villkoren för lånet i sig och för försäkringen för att få alla detaljer.

1-5% låter ju inte som så mycket, men i kronor och ören i förhållande till lånebeloppet blir kostnaden rejäl. Dessutom blir premien en extra kostnad i tillägg till räntor och avgifter. Ett exempel kan illustrera effekten av att lägga till låneskydd.

Exempel: Du lånar 10 000 kr under fem månader och anger att du vill ha låneskydd. Enligt erbjudandet betalar du inget för låneskyddet den första månaden, men övriga fyra månader ska du betala 2% av den återstående krediten i premie.

Månad 2 kommer ditt lån att vara på 8000 kr. 2% av 8000 kr är 160 kr. Månad 3 blir din kostnad för premien 120 kr, månad 4 blir den 80 kr och månad 5 blir den 40 kr. Den totala kostnaden blir således 400 kr.

Som du ser blir premien för låneskydd av det större slaget och du gör klokt i att fundera både en och två gånger innan du tecknar till den här försäkringen.